Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Samorządowe "Miś Uszatek" w Łukowicy

Informacje o opłatach związanych z uczęszczaniem do Przedszkola Samorządowego „Miś Uszatek” w Łukowicy

Informacje

o opłatach związanych z uczęszczaniem

do Przedszkola Samorządowego „Miś Uszatek” w Łukowicy

 

I OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

 1. Przedszkole jest czynne od godziny 7-17 w dni robocze, oprócz 24 grudnia – dnia wigilii . Przerwa wakacyjna obejmuje sierpień – przedszkole jest nieczynne – nie ma zajęć edukacyjnych.

 

 1. Przedszkole realizuje bezpłatną podstawę programową od 8-13.

 

 1. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę  - wynika to z UCHWAŁY NR V/34/19 RADY GMINY ŁUKOWICA z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łukowica- §2 . 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust.1, wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

 

W praktyce oznacza to, że dziecko 6 letnie („rocznikowo”) w związkuz obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego nie płaci za pobyt w przedszkolu lecz tylko za posiłki z których korzysta.

 

Dzieci młodsze płacą maksymalnie 5 zł za dzień w przypadku korzystaniaz przedszkola między 7-17 godziną + opłata za żywienie.

 

W przedszkolu obecnie nie posiadamy czytnika czasu pobytu dziecka, dlatego nauczyciele są zobligowani do notowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu . Na podstawie dokumentacji obliczana jest należność za dany miesiąc . Pobierana opłata jest wyliczanana podstawie dokumentacji bieżącej, a nie na podstawie deklaracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Rodzic, który zdeklarował pobyt Dziecka od 8-17 , a w danym tygodniu Dziecko korzystało z przedszkola 1 x od 8- 17( 4 zł) , 2 x 8-13(0 zł) , 2x 8-15( 2x2 = 4 złpłacirazem 8 zł.

 

 1. Przedszkole korzysta z usług Gminnej Stołówki  w zakresie wyżywienia. Obecnie cena za śniadanie i obiad wynosi 8 zł, a za całodzienne wyżywienie (śniadanie +obiad+ podwieczorek) 10 zł . Posiłki są bardzo urozmaicone i smaczne, a jadłospis umieszczany na stronie internetowej przedszkola .

 

 1. Posiłki są zamawiane z 1 dniowym wyprzedzeniem do godziny 8, dlatego             w przypadku nieobecności należy wysłać sms na podany nr. Jeśli informacja o nieobecności  Dziecka  nie została wysłana do godz. 8 można odebrać posiłek do swoich naczyń  od 13 – 13.30  godz. Zgłoszone nieobecności do godz. 8 podlegają odpisom.

 

 1. Opłata za żywienie i pobyt w przedszkolu  jest wnoszona na konto przedszkola do 10 dnia kolejnego miesiąca na podstawie informacji pisemnej dotyczącej wysokości opłat.

 

 1. W przedszkolu są organizowane zajęcia dodatkowe po zrealizowaniu podstawy programowej (po13) przez zewnętrzne podmioty , opłata wg indywidualnych umów między Rodzicami, a Organizatorami zajęć. W bieżącym roku prowadzone są zajęcia : robotyki, zajęcia taneczne , zajęcia sportowe „Kangur”.

 

 1. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli pracujących w naszym przedszkolu nie są dodatkowo płatne ( czyli koszt 1 zł j.w.) i są to :j. angielski, zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowe, zajęcia rytmiczne, zajęcia z wykorzystaniem magicznego dywanu.

 

II  ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH.

Przedszkole Samorządowe „Miś Uszatek” w Łukowicy jest przedszkolem publicznym,  Organem Prowadzącym jest Gmina Łukowica, podlega Kuratorowi Oświaty                            w Krakowie i Ministrowi Edukacji Narodowej .

Publiczne przedszkola, tak jak i szkoły publiczne są zobowiązanie do przestrzegania przepisów prawa oświatowego, które nie są obligatoryjne dla  przedszkoli  prywatnych.

 

 1. Zajęcia prowadzone są w grupach – tzw. Oddziałach przedszkolnych-                               o liczebności max. 25 dzieci.

 

 1. Ze względów organizacyjnych zajęcia w ramach podstawy programowej (8-13) odbywają się w grupie stałej, lecz zajęcia powyżej podstawy programowej mogą odbywać się w grupach łączonych (nie większych niż 25 dzieci).

 

 1. Na podstawie deklaracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu dyrektor przedszkola sporządza Arkusz Organizacji Pracy Przedszkola na kolejny rok szkolny i  oblicza ilu nauczycieli musi pracować w poszczególnych godzinach           w przedszkolu. Na podstawie Arkusza zawierane są umowy o pracę i planowany jest budżet przedszkola, dlatego deklaracja czasu pobytu dziecka jest tak istotna.

 

 1. Jeżeli Rodzic nie zdeklaruje pobytu dziecka powyżej podstawy programowej musi liczyć się z sytuacją, że dziecko nie będzie mogło pozostać dłużej, gdyż grupa popołudniowa może liczyć max. 25 dzieci i nie można „dołączyć” 26 dziecka. Prosimy o uwzględnienie ewentualnego korzystania z zajęć dodatkowych, które czasami zaczynają się później niż o 13 i dziecko wymaga opieki np. do 14 – musi być więc zapisane do grupy popołudniowej.

 

 1. Niestety przepisy prawa oświatowego nie regulują zatrudnienia pomocy do dzieci , za bezpieczeństwo  25 dzieci odpowiada nauczyciel . Jeżeli w budżecie przedszkola są środki na etaty dla pracowników dyrektor może zatrudnić  panie do pomocy. Państwo nie gwarantuje środków na ten cel.

 

Utrzymanie przedszkolajest zadaniem samorządu, a środki na finansowanie z MEN są niewystarczające, to gmina Łukowicadokłada znaczną częśćz własnych dochodów.

 

 1. W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu zajęcia odbywają się w 5 grupach .

 

 1. Znaczna część bieżących informacji i zdjęć jest przekazywana za pomocą aplikacji Messenger w grupach – wynika to z ochrony danych osobowych                      i ustaleń wewnętrznych , a także z obostrzeń sanitarnych związanych                               z pandemią  .

 

 1. W przedszkolu organizowane są liczne uroczystości , wycieczki, teatrzyki itp. Sytuacja pandemii bardzo nam ogranicza pole działania.

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny